De taken en het personeel van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) werden op 1 januari 2017 overgedragen aan de Federale Pensioendienst (FPD). De GSD zet zijn opdracht, de socioprofes​sionele begeleiding van het personeel van de aangesloten overheidsbesturen, dus voort bij een federale instelling van formaat.

Deze synergie tussen de GSD en de FPD zorgt voor een nieuwe dynamiek waardoor onze sociale dienst nog beter kan presteren.

​Omdat we de kwaliteit van onze dienstverlening continu willen versterken, hebben we deze volledig nieuwe website ontworpen. Zo hebt u snel toegang tot onze documentatie, formulieren, nieuwsbrief en contactgegevens.

Een nieuwe presentatie voor een sterker imago!

​​Het nieuwe logo staat voor de doelstellingen die alle medewerkers van de GSD ter harte nemen met oog voor een flexibele en billijke interactie:​
​​De dienst bestaat uit een sterk team van enthousiaste medewerkers,
die samen zoeken naar concrete oplossingen op maat,​
​die zorgen voor een nauwe band met de werkgevers die, door zich aan te sluiten bij de GSD, hun personeelsleden toegang geven tot onze dienstverlening,
​die kort op de bal spelen met continue aandacht voor de begunstigden.​​
​ 

​Opdrachten:​​

De Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) werkt als een sociale dienst van het personeel.
​​Heel wat besturen kunnen zich geen sociale dienst veroorloven die instaat voor de extralegale voordelen en sociale begeleiding van het personeel in het kader van het welzijn op het werk.
Middels een bescheiden bijdrage van 0,15% op de brutoloonmassa, kan elk bestuur zijn personeel toegang verlenen tot de Gemeenschappelijke Sociale Dienst.

Een dergelijke dienstverlening is mogelijk dankzij het samenvoegen van de bijdragen van een groot aantal aangesloten besturen, vandaar de term 'gemeenschappelijk'. De herverdeling van de bijdragen onder de vorm van tegemoetkomingen van allerlei aard gebeurt op basis van objectieve criteria en maakt het mogelijk om aan de zeer diverse noden van de begunstigden van de GSD te voldoen.

Op dit moment telt de GSD bijna 480 aangesloten werkgevers uit Wallonië en de Brusselse regio en daarnaast ook een aantal Nederlandstalige besturen.

Ongeacht of u gebruik maakt van een zitdag bij een aangesloten bestuur of een huisbezoek, en of u uw aanvraag per brief, mail of telefoon indient, onze maatschappelijk assistenten verlenen u graag hun luisterend oor!